Nataša Foltánová
Nový příběh

Co je starý příběh a jak můžeme společně tvořit příběh nový? Starý příběh lidstva končí a nový ještě nevznikl. Ocitli jsme se v chaosu a nejistotě prostoru mezi světy, v prostoru, který nám poskytuje potenciál ke změně. Jaký bude náš nový příběh je na nás – náš nový svět bude takový, jaký si jej vytvoříme. Nový příběh bude o světě, ve kterém jsme propojeni navzájem jeden s druhým, se všemi bytostmi i s celou planetou.

Pojďme spolu krok za krokem tvořit a vyprávět náš Nový Příběh.

Nový příběh

Každý z nás jsme jednou buňkou organismu, kterému říkáme svět. Jako jedna buňka sice naráz celý svět nezměníme, ale máme možnost, svobodu, a tím pádem i zodpovědnost, měnit sebe a tím vysílat i signál ostatním buňkám v našem okolí, že změna je možná. Že je naděje, že nejsme bezmocní. Příběh našeho světa můžeme změnit tím, že začneme měnit příběh svůj.

Pojďme se na tuto cestu vydat společně. 

BYZNYS JAKO PARTNERSTVÍ S PLANETOU, PRÁCE JAKO SLUŽBA SVĚTU

Na blogu

Mým posláním je tvořit hmotu s duší – často úplně ty nejobyčejnější věci, které máme okolo sebe každý den. Hledám, tvořím, píšu a sdílím.

K zamyšlení, pro radost, pro potěchu duše. Pro nás všechny, pro náš nový příběh.

Pandemie jako portál

Už přes rok máme pocit, že se svět zastavil u písmene P – a myslím tím Pandemii, i když asociace zde mohou být různé…
Zkusme na chvíli změnit perspektivu a na P se podívat z jiného úhlu pohledu, a za první písmeno přiřaďme písmena jiná.

Dichlordifenyltrichlorethan na dně mořském

Kus od kalifornského pobřeží našli výzkumníci odhadem půl milionu barelů plných DDT. Máme ještě naději, že dostaneme šanci tyto činy napravit?

Prosázet se ke štěstí

Sázení jako cesta za štěstím nebo hledání nenaplněné touhy po životě?

Rozhovory

Nový příběh v mnoha podobách. S lidmi, se kterými jsem měla tu radost si o něm promluvit.

Kurzy

Máme svobodu a tím i zodpovědnost měnit příběh našeho světa. Ukážu vám, co pro Nový příběh můžete udělat každý den.

Eshop

Knihy, které změnily můj pohled na svět. Věřím, že že čtení vám přinese naději a víru v to, že každý z nás je schopen začít vytvářet Nový příběh, který už vzniká v našich srdcích.

Podcasty

Nový příběh pro každý den

Máme příležitost začít vyprávět náš nový příběh, který se bude rodit ze vznikající nové úrovně vědomí, a vytvořit tak paradigma nového světa. Jaká je moje role a proč vás zvu na tuto společnou cestu. (Připravuje se.)

Povídání s hostem

Nový příběh z pohledu mého hosta. Jak vypadá starý příběh v jeho prostoru a jak by se dal převyprávět aby mohl vznikat příběh nový. Co pro to můžeme udělat každý z nás dnes nebo zítra? (Připravuje se.)

Povídání s hostem

Nový příběh z pohledu mého hosta. Jak vypadá starý příběh v jeho prostoru a jak by se dal převyprávět aby mohl vznikat příběh nový. Co pro to můžeme udělat každý z nás dnes nebo zítra? (Připravuje se.)